JAP Racing Team vznikol v roku 1999 a jeho zakladateľom bol Jaroslav Purš. Tím jazdí na automobiloch značky HONDA, ktorú technici dobre poznajú. Závody do vrchu, Mini Rally a Slalomshow sú dominantnými pretekmi na ktoré sa tím zameriava. 

JAP Racing Team vznikol v roku 1999 a jeho zakladateľom bol Jaroslav Purš. Tím jazdí na automobiloch značky HONDA, ktorú technici dobre poznajú. Závody do vrchu, Mini Rally a Slalomshow sú dominantnými pretekmi na ktoré sa tím zameriava. 

2% z daní

Postup na poukázanie 2 % z Vašich daní:

1. Do 15. februára 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o potvrdenie.

2. Následne požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Na jeho základe zistíte sumu, ktorá zodpovedá 2%.

3. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
Naše predvyplnené tlačivo vo formáte .PDF na stiahnutie TU
Doplňte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu, zodpovedajúcu 2% a rok.

V prípade, že nemáte možnosť formulár vytlačiť, kontaktujte nás a predpripravené tlačivo Vám bezplatne zašleme na Vašu adresu.

Ak máte vlastné vyhlásenie, naše údaje sú:
Názov združenia: Automotoklub JAP Racing
Sídlo: Rajčurská 59, 91705, Trnava
IČO: 36089761
SID: (Prázdne)

4. Najneskôr do 30.4.2019 (do konca apríla) pošlite (poštou), alebo doručte formuláre na daňový úrad, podľa Vášho bydliska.

Ďakujeme! Samozrejme každému kto prispeje 2% poskytneme jedno teamove tričko!

Automotoklub JAP Racing